OBECNÉ INFORMACE

čtvrtek 22. srpna 2019

ORIGINAL WEB: GREEN SYSTEMS INFO.blogspot.com

Užitečné informace z oblasti kultury a péče.., i pro Tebe.. :


Člověk, Lidé, Lidstvo, klima, planeta Země.. 

PLÁN ZÁCHRANY LIDSKÉ CIVILIZACE, 
ŽIVOTA MATKY ZEMĚ, KLIMATU:


Znát, vždy a všude respektovat, dodržovat, její dodržování vyžadovat.. tedy.. dokumentu, jeho VŠECH ustanovení:
,,Všeobecná deklarace Lidských práv OSN"

a

jít, Lidé, národy světa, zároveň Cestou, 
v pozitivním jejím duchu:

» www.GreenSystemsInfo.blogspot.com «
jejíž nedílnou, nezbytnou, součástí
jsou aktivity, snahy, trvalé, člověka, Lidstva, 
uvedené zde níže
jelikož prostřednictvím jich člověk, Lidé, Lidstvo, 
si mohou žít Ráj na Zemi, pokud se spojí v životě svém, 
životem svým, žitím tím, 
s Ním.. se Stvořitelem, 
s KVALITOU tou. 

( Pokud Lidé, Lidstvo, nechtějí řešit stále na Zemi si, 
nacismus v jeho nejrůznějších podobách, 
a vše, co souvisí s úpadkem Lidské civilizace, včetně jejího předčasného úhynu, vyhynutí. ) 

~~

Péče o člověka.. individuálně, i komunitně, celospolečensky ( odkazy, tipy.. i heslovitě ) :

Feng Shui prostoru.. 

bytu, domu, obce, města, krajiny, státu,.. také těla, národa, vztahů, zdraví, jídla a jeho kvality, zemědělství, 
( viz též: http://www.forhealthone.blogspot.com/ ) 
komunikace, 
aktivity, aktivit..včetně profesně pracovních.., 
také odměňování, 
daňového systému, legislativy, zákonů, 
kvality výrobků, 
kvality služeb, 
i volného času, 
partnerství, 
péče
(aby se nikdo též nemusel cítit osamoceně, či jako zvířátko na ulici potulně, například.. ) 
volnočasových aktivit, odpočinku, 
komunity, komunit, fyzického propojování i jich dle zájmů Lidí, možností.. také ošacení, .. a mnohého dalšího v životě, ve kvalitě, i estetické, PRO ŽIVOT, co nejlepší.. 
.. a.. co nejdostupnější všem, 
(tedy i.. cenově, pokud, dokud.. peníze jsou platidlem). 
Se zdravou mírou, 
ve kvalitě co nejlepší
DŮSTOJNÉ ČLOVĚKU, 
 PRO ZDRAVÍ, PRO ŽIVOT :-). 
( Lásky asi nikdy není moc,.. ať je den, nebo noc :-) .. ) 

 

~~

Pomoc bližnímu, bližním,.. 

ve kvalitě co nejlepší, 

každý dle svých možností, sil.. 

~~

Osobní pečovatelská asistence

~domácí asistence ( péče )

Domácí ošetřovatelská péče : »ProCare.cz«
» www.DMAPRAHA.cz «      » www.altech.cz «
( kompenzační pomůcky, půjčovna, prodej ) 


» Registr poskytovatelů sociálních služeb: 
a)  iregistr.mpsv.cz «
  b)  http://web.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb «

 

http://www.cestadomu.cz/


~~

~~

VZDĚLÁNÍ, KVALIFIKACE, 
PRO PROFESI: ,, OŠETŘOVATEL(KA)"
» www.Seduca.cz «

~~
DALŠÍ TIPY, ODKAZY

..další užitečné tipy, odkazy například na služby, 
taktéž na poradenství, a podobně :

» www.Milujte.se :-) «

» http://www.Freya.live «     » www.UmeniMilovani.cz « 

» www.Neztratit se ve stáří.cz «         » www.Elpida.cz «

» www.taiji.cz «
Wu ti ~~ Thai ti
(této školy)
Tyto dvě pozice je dobré, například na pracovišti, v průběhu dne několikrát, po cca 6ti minutách cvičení, či i například po 12 ti minutách cvičení, procvičovat.
Zaměstnavatelé a zaměstnavatelky, by k tomuto měli
být v pochopení, ve vzájemném si porozumění, ve vzájemné dohodě, podle možností toho kterého typu pracoviště. Kdo hledá problémy, ten řekne:,,To nejde". Kdo je moudrý..moudrá, ten..ta, hledá cesty, jak říci, pokud jde o PÉČI O ZDRAVÍ: ,,TO JDE". Neboť, jak se i říká: ,,VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH..a k tomu dodávám: ..A SE ZDRAVOU DUŠÍ, PROPOJENOU SE STVOŘITELEM..ZDRAVÁ CELÁ LIDSKÁ BYTOST, BYTOSTI, RODINY, NÁROD, NÁRODY..A VZKVÉTAJÍCÍ V SOULADU S BOŽSTVÍM, S LÁSKOU STVOŘITELE "LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ, LIDSKÁ CIVILIZACE"..A TÍM I "VZKVÉTAJÍCÍ PROSPERITA", KTERÁ ZAČÍNÁ, STOJÍ, I PADÁ..,,U SRDCE~SE SRDCEM".Tak to JE, tak to bude, a NE jinak.
Obírání druhého o jeho životní sílu, o jeho energii sobecky, to Láska, hodná ,,života", přežití, NENÍ.
No, žel jsou na Zemi fanatici, kteří i z mírumilovného Buddhismu, udělali nástroj ,,poroby" druhých..i sebe sama, kde Lidé zmírají i, pod tíhou tohoto fanatismu i mladí, i jinak předčasně, například v Japonsku. To cesta, hodná následování, před Bohem, NENÍ.
Tam, kde není ,,dobrá vůle" dvou stran, pochopení,
tam přicházejí na řadu represe, i tak zvané represivní omezení, zvané ,,zákony"..někdy i ochranné. Například ,,zákoník práce", který obsahuje v ČR obě složky, jak represi, tak ochranu kde ovšem ochrana je zastoupena minoritněji.
K tomu se váží různé negativní jevy, jako například ,,šikana"..nejen na pracovišti, i celá řada zdravotních problémů, ..no a ve výsledku můžeme pozorovat napříč ČESKEM, Evropou, světem, vzrůstající tendence příklonu Lidí k fašismu, kde Lidé si už jaksi zvykají, zvykli, že takový stav je normální. NENÍ NORMÁLNÍ. K tomu se úzce váže orientace především na HDP , nikoli až tak na ,,KVALITU PRO ŽIVOT, PRO ZDRAVÍ"..i úpadek Lidské civilizace, která stojí, i letí Kosmem, na pokraji své apokalypsy, způsobené jí, oteplováním klimatu na Zemi, domova našeho v Kosmu, všech.
Tyto principy, pochopení, vzájemného, 
či represivno ochranně života žití, lze vidět všude..tak třeba například u ,,vztahů"
například mezi majiteli, majitelkami, bytů..
a nájemníky, nájemnicemi..
při stanovování cen nájmů..,
..dále například při výrobě ,,potravin" ve kvalitě ne až tak, povětšinou pro zdraví, ..hdp farmacie s tím spjaté..a celá takto ,,postavená" jak ze zápalek před Bohem, tak zvaná dnešní ,,ekonomika"..dnešní model ,,ekonomiky". Za zmínku, a za zamyšlení, kde stojí rčení: 
,,Národ sobě..ČESKA, EU, SVĚTA".

,,LIDSTVO SOBĚ" :-) v Kosmu.

~~
www.Orel v Hnízdě.cz
(například i pro volný čas :-).. ) » www.joga-online.cz «    » www.Shiatsu.cz «
  ( Namaste :-)     )                        ( Shiatsu masáže ) 

~~
» Svaz invalidů Česká republika «
(svaz zdravotně postižených) 

» Národní rada osob se zdravotním postižením «

  » www.apsscr.cz « Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky «

» www.handicap-transport.cz «
(přeprava osob se zdravotním postižením) 

www.ModryAndel.cz
(taxi i pro ZTP a ZTP/P.. se sídlem v Praze) 

~~
» Evangelíci «    » www.Kostely.cz «

"www.Záchranný-kruh.cz"~~

KULTURA, SPOLEČNOST
» www.Co kdy v Praze.cz «
» www.MLP.cz « Městská knihovna Praha «

» www.kudy z nudy.cz «      » www.informuji.cz «

~~ JINÉ.. 
» OISV.blogspot.com « Občanská iniciativa v otázkách sociálních věcí

» Platforma za právní stát «
.. tedy i za Lidskoprávno, bez kterého jsou:
 i demokracie, svoboda.. chromé.) 

 

~~~
Demografický vývoj v České republice:

Vzhledem k demografickému vývoji populace v České republice, způsobenému dosavadní pro_novodobě Jakuzo~nacisticko~pro_Putinskou politikou Českých postsametových vlád, 
vůči vlastnímu Lidu, shledávám potřebné, nezbytné, aby dostávaly v DOSTATEČNÉM, i hojném POČTU příležitost pracovat v POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (nejen), a žít v České republice ženy ze zahraničí, například z Ukrajiny, chtějící zde žít, provdat se za Čecha, založit s ním rodinu.. 
ZÁROVEŇ S UKONČENÍM LEGISLATIVNĚ NOVODOBÉHO NACISMU V PODOBĚ EXEKUTORY, INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI, PONECHÁVANÉ DLUŽNÍKŮM NEZABAVITELNOU ČÁSTKU K NEPŘEŽITÍ ( přesně ve smyslu toho, jak o tématu informuji, a přesně dle mých instrukcí, doporučení na blogu:
» www.GoldenFriendOne.blogspot.com « ) 
V opačném případě si zde Český národ bude užívat poněkud 
nešťastné své stárnouc, vymírajíc, poněkud i nevábně, masochisticky, své si bytí.. do alejuja, neboť podstav Českých žen, chtějících se pářit s muži, zakládat s nimi rodinu, je v poměru vůči mužům v České republice ke dni 7.9.2019 alarmující, řádově (-) ve statisících. 
Datingové internetové služby jsou spíše šmírácko špionážní, nežli funkční. 

Mnisterstvo zahraničí na svém webu píše, že nepotřebujeme záplavu cizinců, ale cílené profese jimi doplňovat. Tak nechť je to tímto směrem, zároveň s tím také pro_porodně jim, NÁM, národu, propopulačně, prorodinně. 
Osamocenými muži, pracovníky ze zahraničí si zde Čeští politici pěstují tak akorát poušť otrokářskou, která se nutně musí projevit, projevovat, i v realitě, v čase. O způsobu si rozhoduje Stvořitel, nástrojů má svých nespočet k tomu. 
Aby Lidé pochopili, kterou cestou je lépe jít. 
Takové jsou i zákony Kosmu. 
Zpackáno toho bylo doposud ze strany postsametových vlád, směrem ku záhubě Lidu Českého, dost. 
Je čas to napravit ! 

~~

 » www.angelicimundi.blogspot.com/2019/05/czech-ukraine-info.html « 

» www.pecujeme.eracr/lide-a-pece/pomahajici-profese «

» www.migrace.com «
ubytování.. :  » www.booking.com «

» www.apsscr.cz « Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky «

~~~

>>AYUR_VÉDA<< .. >>FOR_HEALTH_ONE<< 

ASKLÉPIOS  (info:´wik, ´hybatel´)

   ´HYGIEIA´

~~

´JP´TIPY´ :

CELOSTNÍ_MEDICÍNA<< >>ZbyněkMlčoch_Cz<< >>HnizdoZdravi.cz<<

~~

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH_PRÁV_OSN..

..Tož: ..snad abych JI   radši

 svlík.. wink

>>AKTY_Xx << ..

>>AKTY i U MOŘE<< ..

~~

>> LÁSKA ? JE: LÁSKA? ..JO, LÁSKA.. TA JE ! <<

~~

´JP´LÁSKO_INZERCE´>>

 a : ´JP´_MOJE_OSOBNÍ SEZNAMKA_(PRAHA_CZ)´ Pro_partnerství, společným_životem, se_ženou, milou, hodnou, ideálně na celý život :-) ( Tato_moje JP_SEZNAMKA JE k_dnešnímu_dni plně funkční, aktivována, byť inzertní servery v ní uvedených inzerátů mohou hlásit i opak, či výmaz tamních mých starších inzerátů..a podobně.. Nemám energii se jimi neustále zabývat, jelikož je to i_vcelku s nimi zbytečné.. Zbytečnost_"TA"_Si_sama. )

~~

CULTURE_PLUS.LIVE<< ..FONTÁNA PRAHA :

~~

~~

MÍR UKRAJINĚ (NEJEN UKRAJINĚ)

~~

24.2.2022.. AKTUAL_INFO ´JP´ : VLADIMÍR PUTIN A SPOL., TEDY I S LAVROVEM, DNES V NOCI ZAÚTOČILI VOJENSKY, FAŠISTICKY, NA UKRAJINU..NA I TAK MNOHO CIVILISTŮ, ŽEN, MUŽŮ, I DĚTÍ, KTEŘÍ SE OCITLI POD PALBOU I RAKET. TO JE AKT TERORISMU NEJVYŠŠÍHO STUPNĚ, A SVĚT, SVĚTOVÉ SPOLEČENSTVÍ, S TĚMITO VELITELI OZBROJENÝCH SIL RUSKA, KTEŘÍ TAKTO ZNEUŽÍVAJÍ SVOU FUNKCI, (K ZABÍJENÍ LIDÍ, ZABÍRÁNÍ ÚZEMÍ) MUSÍ PODLE TOHO JEDNAT. TOTO JE MNOHEM NEBEZPEČNĚJŠÍ FORMA TERORISMU, NEŽLI KTERÝ PŘEDVÁDÍ ALKAIDA, ISLÁMSKÝ STÁT, TITO TERORISTÉ MAJÍ K DISPOZICI I JADERNÉ ZBRANĚ, A STÁLE VELÍ ARMÁDĚ. OBDOBNĚ LZE VNÍMAT TERORISMUS U ALEXANDRA LUKAŠENKA, KTERÝ S PUTINOVCI V TOM KOOPERUJE, POD ZÁMINKO CVIČENÍ A PODOBNĚ. TITO HAJZLI UVĚZŇUJÍ NEVINNÉ LIDI, I Z ŘAD STUDENTŮ, STUDENTEK, KDYŽ I JEN ŠPITNOU NĚCO NÁZOROVĚ PROTI NIM. NASTAL ČAS, ABY SVĚT, TEDY I RUSKÝ_LID V_JEDNOTĚ, HNAL, A DOHNAL, TYTO TERORISTY K TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI !!!

POMOC UKRAJINCŮM(KÁM) INFO 

 STOJÍME  ZA_UKRAJINOU.CZ 

 POMÁHEJ UKRAJINĚ.CZ 

 AMBASÁDA_UKRAJINY v   ČESKÉ_REPUBLICE |

  MINISTERSTVO_VNITRA ..  ~ NAŠI UKRAJINCI.CZ ~

MINISTERSTVO_ZAHRANIČÍ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

  STÁTNÍ SPRÁVA.CZ 

SBÍRKY PRO UKRAJINU (1),) (2) INFO SITE

 KULTURA PRO UKRAJINU

BENEFIČNÍ KONCERTY PRAHA ( ĆR )

 RADIO UKRAJINA ( web Českého rozhlasu )

 RADIO PLAYER UKRAINE:(  -- >> BING >>  >>GOOGLE )

TV in UKRAINE Language ( Czech_TV(Česká televize)

CZECH OFFICE DEPARTMENT.. ( INFO in UKRAINE LANGUAGE )

POST_BELLUM PRO_UKRAJINU / Charita

ADRA .. Humanitární organizace

 DALŠÍ INFO ´1´ 


Webové stránky zdarma